3243.3. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Geometrijos pagrindinės sąvokos nėra .
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Įvadas. Ką nagrinėja geometrija? Geometrinės figūros
Potemė
Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių savybės
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Algebra: Procentai ir proporcijos
 4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 5. Algebra: Vienodi vienanariai
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 9. Algebra: Lygčių savybės
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Priešingi daugianariai
 12. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 15. Algebra: Tiesinė funkcija
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 17. Algebra: Tapatybės
 18. Algebra: Taško koordinatės
 19. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 22. Algebra: Vienodi vienanariai
 23. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 24. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 25. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 28. Algebra:
 29. Algebra: Skaičiaus modulis
 30. Algebra: Skaičių lygtys.
 31. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 32. Algebra:
 33. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 34. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 35. Algebra: Abcisės ašis
 36. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 37. Algebra: Skaičių lygtys
 38. Algebra:
 39. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 40. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 41. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka