1624.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės


Kurio (pažymėti raidėmis) taško koordinatė yra mažiausia?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  4. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  5. Algebra: Ordinatės ašis
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis