1624.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės


Kurio (pažymėti raidėmis) taško koordinatė yra mažiausia?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra:
  7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  10. Algebra: Ordinatės ašis