1624.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės


Kurio (pažymėti raidėmis) taško koordinatė yra mažiausia?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybės
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė
  4. Algebra: Ordinatės ašis
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Panašūs vienanariai