1624.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės


Kurio (pažymėti raidėmis) taško koordinatė yra mažiausia?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Algebra: Raidė - kintamasis
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu