245.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Koks azoto oksidacijos laipsnis junginyje NH3?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  3. Fizika: Garso savybės
  4. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  10. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas