245.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Koks azoto oksidacijos laipsnis junginyje NH3?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  3. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Fizika: Medžiagos būsenos
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.