245.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Koks azoto oksidacijos laipsnis junginyje NH3?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Fizika: Judėjimo grafikas..
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Fizika: Garso savybės
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.