245.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Koks azoto oksidacijos laipsnis junginyje NH3?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  4. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  5. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  6. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Algebra: Moda
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė