1354.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Duotas nežinomasis b. užrašykite reiškinį!
Skaičius, kuris yra mažesnis 4 venetais.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  2. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  4. Algebra: Funkcija y = x²
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Algebra: Skaičių lygtys
  7. Algebra:
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai