1354.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Duotas nežinomasis b. užrašykite reiškinį!
Skaičius, kuris yra mažesnis 4 venetais.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  2. Algebra: Funkcija y = x²
  3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  6. Algebra: Skaičiaus modulis
  7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra:
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės