2641.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

25% nuo 72 =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  2. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Algebra: Moda
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  8. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.