2641.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

25% nuo 72 =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Geometrija:
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai