2641.3. Proporcijos, procentai

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  3. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Algebra: Moda
  7. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..