2178.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių seka: {32; 14; 9; 7; 3; 20; 73; 3; 15}. Kokia šių skaičių mediana?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana