605.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuri iš šių lygčių yra neteisinga?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 2. Algebra: Vienanariai
 3. Algebra:
 4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 5. Algebra: Racionalieji skaičiai
 6. Algebra: Koordinačių plokštuma
 7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 10. Algebra: Raidė - kintamasis
 11. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 15. Algebra: Panašūs daugianariai
 16. Algebra: Raidė - kintamasis
 17. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 18. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 19. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 20. Algebra: Vienanariai
 21. Algebra: Vienanario koeficientas
 22. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 23. Algebra:
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 27. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 28. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 30. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 33. Algebra: Skaičių lygtys
 34. Algebra: Vienodi vienanariai
 35. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 36. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 37. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 38. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 39. Algebra: Lygties sąvoka
 40. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai