605.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuri iš šių lygčių yra neteisinga?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  3. Algebra: Vienanario koeficientas
  4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  5. Algebra: Tapatybės
  6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo