1378.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Užrašykite algebrinę išraišką. Naudokite / kaip dalybos ženklą.
Nežinomojo y ir keturgubo z skirtumo santykis iš 2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 3. Algebra: Dvinariai
 4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 8. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 10. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 11. Algebra: Vienodi vienanariai
 12. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 13. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 14. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 15. Algebra: Vienanario koeficientas
 16. Algebra: Koordinačių plokštuma
 17. Algebra: Trinariai
 18. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 19. Algebra: Vienanariai
 20. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 23. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 25. Algebra: Skaičiaus modulis
 26. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 28. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 29. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Algebra: Taško koordinatės
 32. Algebra: Daugianariai
 33. Algebra:
 34. Algebra: Skaičiaus modulis
 35. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 36. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 37. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 38. Algebra:
 39. Algebra: Daugianariai
 40. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 41. Algebra: Trinariai
 42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)