KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1378.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Užrašykite algebrinę išraišką. Naudokite / kaip dalybos ženklą.
Nežinomojo y ir keturgubo z skirtumo santykis iš 2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 4. Algebra: Dvinariai
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 8. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 10. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė