1240.3. Priešingi daugianariai

Suraskite klaidą. Išrašykite klaidingą narį. Užrašykite teisingą narį. Atkreipkite dėmesį į ženklus, būtinai juos parašykite prie neteisingo ir teisingo nario.

Daugianaris x^{2}yz-13x^{2}+4yz-2x , jam priešingas daugianaris -x^{2}yz+13y^{2}-4yz+2x
Neteisingas narys
Pataisytas, teisingas narys
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dvinariai
 2. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 5. Algebra: Priešingi daugianariai
 6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 8. Algebra:
 9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Algebra: Trinariai
 13. Algebra: Lygčių savybės
 14. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 15. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Algebra: Vienanariai
 18. Algebra: Vienodi vienanariai
 19. Algebra: Ordinatės ašis
 20. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 21. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 22. Algebra: Vienanario koeficientas
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 25. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 26. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 27. Algebra:
 28. Algebra: Panašūs vienanariai
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 30. Algebra:
 31. Algebra: Dvinariai
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 35. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Algebra: Procentai ir proporcijos
 38. Algebra: Procentai ir proporcijos
 39. Algebra: Panašūs daugianariai
 40. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 42. Algebra: Panašūs daugianariai