2137.3. Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris

Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  2. Algebra: Geometrinė progresija
  3. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  4. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  5. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  6. Algebra: Koeficientas
  7. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  8. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  9. Fizika: Energijos transformavimas.
  10. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime