640.3. Trinariai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinarį, kai x=2 y=-3 z=4!
2x^2 y-3z+x
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 4. Algebra: Dvinariai
 5. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 6. Algebra: Taško koordinatės
 7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 8. Algebra:
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 10. Algebra: Vienanario koeficientas
 11. Algebra: Abcisės ašis
 12. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 15. Algebra:
 16. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 17. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 18. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 19. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 20. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 21. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 22. Algebra: Dydžių priklausomybė
 23. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 24. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 25. Algebra: Procentai ir proporcijos
 26. Algebra: Skaičiaus modulis
 27. Algebra: Dydžių priklausomybė
 28. Algebra: Skirtingi vienanariai
 29. Algebra: Daugianariai
 30. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 31. Algebra: Tapatybės
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Algebra: Vienodi vienanariai
 35. Algebra: Funkcija y = x²
 36. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Algebra: Dydžių priklausomybė
 40. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 41. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 42. Algebra: Trinariai