640.3. Trinariai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinarį, kai x=2 y=-3 z=4!
2x^2 y-3z+x
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 2. Algebra: Vienodi vienanariai
 3. Algebra: Tapatybės
 4. Algebra:
 5. Algebra: Dvinariai
 6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 11. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Algebra: Daugianariai
 16. Algebra: Abcisės ašis
 17. Algebra:
 18. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 19. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 20. Algebra: Taško koordinatės
 21. Algebra: Vienanario koeficientas
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Algebra: Procentai ir proporcijos
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Algebra: Dydžių priklausomybė
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Skaičiaus modulis
 30. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 31. Algebra: Funkcija y = x²
 32. Algebra: Trinariai
 33. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 34. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 35. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 36. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 37. Algebra: Skirtingi vienanariai
 38. Algebra: Dydžių priklausomybė
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 42. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.