KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

640.3. Trinariai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinarį, kai x=2 y=-3 z=4!
2x^2 y-3z+x
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 4. Algebra: Taško koordinatės
 5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 6. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Skaičiaus modulis
 9. Algebra: Dydžių priklausomybė
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Algebra: Daugianariai
 12. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 13. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 19. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 23. Algebra: Tapatybės
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 26. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 27. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 28. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 29. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 30. Algebra: Funkcija y = x²
 31. Algebra:
 32. Algebra: Vienanario koeficientas
 33. Algebra: Skirtingi vienanariai
 34. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 35. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Abcisės ašis
 38. Algebra: Dydžių priklausomybė
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Algebra:
 41. Algebra: Vienodi vienanariai
 42. Algebra: Trinariai