2390.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Užduotis

Dažnai, sprendžiant uždavinius, kuriuose reikia apskaičiuoti sudėtingos geometrinės figūros plotą, naudinga padalinti ją į paprastesnes figūras, pavyzdžiui, į stačiuosius trikampius, kvadratus, stačiakampius. Visų figūrų plotą galima apskaičiuoti sudedant atskirų figūrų plotus.

Duotas lygiagretainis ABCD. Kuri iš duotų aukštinių (pasirinkite tik vieną) dalina lygiagretainį į paprastesnes figūras taip, kad jo plotą būtų galima apskaičiuoti žinant tik trikampio, kvadrato ir stačiakampio formules?


Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai