2390.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Užduotis

Dažnai, sprendžiant uždavinius, kuriuose reikia apskaičiuoti sudėtingos geometrinės figūros plotą, naudinga padalinti ją į paprastesnes figūras, pavyzdžiui, į stačiuosius trikampius, kvadratus, stačiakampius. Visų figūrų plotą galima apskaičiuoti sudedant atskirų figūrų plotus.

Duotas lygiagretainis ABCD. Kuri iš duotų aukštinių (pasirinkite tik vieną) dalina lygiagretainį į paprastesnes figūras taip, kad jo plotą būtų galima apskaičiuoti žinant tik trikampio, kvadrato ir stačiakampio formules?


Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  2. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  3. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  4. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Fizika:
  7. Fizika: Judėjimo grafikas..
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.