2390.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Užduotis

Dažnai, sprendžiant uždavinius, kuriuose reikia apskaičiuoti sudėtingos geometrinės figūros plotą, naudinga padalinti ją į paprastesnes figūras, pavyzdžiui, į stačiuosius trikampius, kvadratus, stačiakampius. Visų figūrų plotą galima apskaičiuoti sudedant atskirų figūrų plotus.

Duotas lygiagretainis ABCD. Kuri iš duotų aukštinių (pasirinkite tik vieną) dalina lygiagretainį į paprastesnes figūras taip, kad jo plotą būtų galima apskaičiuoti žinant tik trikampio, kvadrato ir stačiakampio formules?


Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  2. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys