1302.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti a reikšmė: 3x-5 = -7a, kad lygties šaknis būtų -3?
a=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  4. Algebra: Skaičiaus modulis
  5. Algebra: Panašūs daugianariai
  6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  9. Algebra:
  10. Algebra: Funkcija y = x²