968.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Parinkite atsakymą.

Ar šis rezultatas yra neteisingas? Pavyzdys:2:3 = 0,6667
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Fizika: Masė ir tankis
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju