133.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x*4 = 12; y+4=9
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  3. Algebra: Koordinačių plokštuma
  4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  5. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  6. Algebra:
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  9. Algebra: Daugianariai
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė