133.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x*4 = 12; y+4=9
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ordinatės ašis
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  6. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  8. Algebra: Lygčių savybės
  9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  10. Algebra: