133.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x*4 = 12; y+4=9
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Algebra: Vienodi vienanariai
  4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Koordinačių plokštuma
  8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  9. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.