133.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x*4 = 12; y+4=9
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  3. Algebra: Vienodi vienanariai
  4. Algebra: Raidė - kintamasis
  5. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  8. Algebra: Koordinačių plokštuma
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k