2961.3. Judėjimo grafikas..

Brėžinyje pavaizduotas, kaip kūno greitis keičiasi laikui bėgant. Apskaičiuokite nueitą kelią nuo 10 ik 18 sekundės.


s=
m
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo grafikas..

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  4. Geometrija:
  5. Fizika: Medžiagos būsenos
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Fizika:
  8. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  9. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai