2961.3. Judėjimo grafikas..

Brėžinyje pavaizduotas, kaip kūno greitis keičiasi laikui bėgant. Apskaičiuokite nueitą kelią nuo 10 ik 18 sekundės.


s=
m
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo grafikas..

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Judėjimo grafikas..
 2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 3. Fizika: Garso savybės
 4. Geometrija:
 5. Algebra: Diskriminantas
 6. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 7. Geometrija:
 8. Fizika:
 9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 10. Algebra: Moda
 11. Algebra: Diskriminantas
 12. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 13. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 14. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 15. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 16. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 17. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 18. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 19. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 20. Fizika: Medžiagos būsenos
 21. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 22. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 23. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 24. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 25. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 26. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 27. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 28. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 29. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 30. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 31. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 32. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 33. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 34. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 35. Algebra: Proporcijos, procentai
 36. Algebra: Moda
 37. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 38. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 39. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 40. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 41. Fizika:
 42. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.