2961.3. Judėjimo grafikas..

Brėžinyje pavaizduotas, kaip kūno greitis keičiasi laikui bėgant. Apskaičiuokite nueitą kelią nuo 10 ik 18 sekundės.


s=
m
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo grafikas..

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Fizika: Garso savybės
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.