2433.3. Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.

Parašykite atsakymą.

Nustatykite daugiakampio kraštinių skaičių, jei daugiakampio kampų suma yra
4320°
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Daugiakampio kampų suma, keturkampis
Potemė
Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  10. Algebra: Realieji skaičiai