122.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kokia kintamojo reikšmė?
x:3 = 13
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Tapatybės
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Algebra: Ordinatės ašis
  7. Algebra: Tapatybės
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės