122.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kokia kintamojo reikšmė?
x:3 = 13
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Koordinačių plokštuma
  3. Algebra: Raidė - kintamasis
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  7. Algebra: Tapatybės
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: