122.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kokia kintamojo reikšmė?
x:3 = 13
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybė
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Algebra:
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Algebra: Priešingi daugianariai
  10. Algebra: