122.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kokia kintamojo reikšmė?
x:3 = 13
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Algebra: Daugianariai
  9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  10. Algebra: Ordinatės ašis