1112.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite reikiamą atsakymą.

Kurios lygtys yra ekvivalentiškos?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcija y = x²
 2. Algebra:
 3. Algebra: Skaičių lygtys
 4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 7. Algebra:
 8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 11. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 12. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 13. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 14. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 17. Algebra: Ordinatės ašis
 18. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 19. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 20. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 23. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 24. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 26. Algebra: Taško koordinatės
 27. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 28. Algebra: Vienanariai
 29. Algebra: Trinariai
 30. Algebra: Funkcija
 31. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 32. Algebra:
 33. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 34. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 35. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 36. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 39. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Algebra: Trinariai