2818.3. Energijos panaudojimas gyvenime.

Parašykite teisingą atsakymą

Iš elektros energijos daugiausiai gaunama ______.
ir
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Efektyvus ir saugus energijos panaudojimas.
Potemė
Energijos panaudojimas gyvenime.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  2. Algebra: Lygčių grafikai
  3. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
  4. Algebra: Nelygybių sistemos
  5. Algebra: Kombinatorika
  6. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  7. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  8. Algebra: Sumos formulė
  9. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  10. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.