2818.3. Energijos panaudojimas gyvenime.

Parašykite teisingą atsakymą

Iš elektros energijos daugiausiai gaunama ______.
ir
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Efektyvus ir saugus energijos panaudojimas.
Potemė
Energijos panaudojimas gyvenime.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  2. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  4. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  5. Geometrija:
  6. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  7. Algebra: Geometrinė progresija
  8. Algebra: Nelygybių sistemos
  9. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  10. Fizika: Astronomijos samprata.