1707.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą.

Stačiakampio ABCD (viršūnės pažymėtos pagal laikrodžio rodyklę) priešingų viršūnių B ir D koordinatės yra (6;9) ir (2; -1). Kokios yra viršūnių A ir C koordinatės?

A( ; )C( ; )
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  10. Algebra: Veiksmai su vienanariais