1599.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Pasirinkite atsakymą.

Ar lygiakraščio trikampio kraštinės turi pavadinimus?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienodi vienanariai
 2. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 4. Algebra: Vienanario koeficientas
 5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 7. Algebra: Panašūs vienanariai
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 10. Algebra: Raidė - kintamasis
 11. Algebra: Panašūs daugianariai
 12. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 13. Algebra: Lygties sąvoka
 14. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 17. Algebra: Koordinačių plokštuma
 18. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 19. Algebra:
 20. Algebra: Vienanariai
 21. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 28. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 29. Algebra: Racionalieji skaičiai
 30. Algebra: Skaičių lygtys
 31. Algebra: Raidė - kintamasis
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Algebra:
 34. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 35. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 36. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 39. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 40. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 41. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 42. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas