1599.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Pasirinkite atsakymą.

Ar lygiakraščio trikampio kraštinės turi pavadinimus?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Raidė - kintamasis
 2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 4. Algebra:
 5. Algebra: Lygties sąvoka
 6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 9. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Skaičių lygtys
 14. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 15. Algebra: Koordinačių plokštuma
 16. Algebra:
 17. Algebra: Raidė - kintamasis
 18. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 19. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 25. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 28. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Algebra: Vienanario koeficientas
 31. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 32. Algebra: Panašūs daugianariai
 33. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 34. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 35. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 36. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 37. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 38. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 39. Algebra: Vienanariai
 40. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 41. Algebra: Racionalieji skaičiai
 42. Algebra: Tapatybių reiškiniai