2674.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį \sqrt{3^2+4^2}! (Jei reiškinys neturi prasmės, rašykite U)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  2. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  3. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
  4. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  5. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  9. Algebra: Tikimybė
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai