2674.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį \sqrt{3^2+4^2}! (Jei reiškinys neturi prasmės, rašykite U)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Tikimybė
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Algebra:
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.