2674.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį \sqrt{3^2+4^2}! (Jei reiškinys neturi prasmės, rašykite U)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  5. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  6. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  7. Geometrija:
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai