2674.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį \sqrt{3^2+4^2}! (Jei reiškinys neturi prasmės, rašykite U)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  4. Algebra:
  5. Algebra: Tikimybė
  6. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  7. Fizika: Garso savybės.
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  10. Geometrija: