2674.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį \sqrt{3^2+4^2}! (Jei reiškinys neturi prasmės, rašykite U)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Algebra:
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  10. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.