579.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -k(-4) koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  2. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  3. Algebra: Funkcija y = x²
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  8. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka