2688.3. Kvadratinės šaknies traukimas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį (atsakymus surašykite didėjimo tvarka)! -\left(6\pm \sqrt{256}\right)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinės šaknies traukimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagos kiekis.
  2. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Algebra: ax² + c = 0
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  7. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Fizika: Šviesos spektras
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė