2688.3. Kvadratinės šaknies traukimas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį (atsakymus surašykite didėjimo tvarka)! -\left(6\pm \sqrt{256}\right)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinės šaknies traukimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  7. Algebra: ax² + c = 0
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida