2688.3. Kvadratinės šaknies traukimas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį (atsakymus surašykite didėjimo tvarka)! -\left(6\pm \sqrt{256}\right)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinės šaknies traukimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Fizika: Garso pasekmės.
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  8. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  9. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.