2172.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių seka: {27; 5; 8; 7; 3; 68; 102; 2; 9; 5}. Kokia yra šių skaičių mediana?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  3. Chemija:
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Algebra: Tikimybė
  6. Algebra: Grafikas
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Chemija: Medžiagos kiekis