3112.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kvadrato plotą, kai kraštinė yra 0,2m!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Chemija: Medžiagos kiekis.
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Fizika: