3112.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kvadrato plotą, kai kraštinė yra 0,2m!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  7. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas