3112.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kvadrato plotą, kai kraštinė yra 0,2m!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  3. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Chemija: Medžiagos kiekis.
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Geometrija: