985.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Pavyzdyje duotas skaičius ir jo santykinė paklaida procentais. Nustatykite skaičiaus absoliučiąją paklaidą:
91; 1,4%
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida