2625.3. Nelygybių sistemos

Duota nelygybių sistema.


Kurie iš pateiktų skaičių yra nelygybių sistemos sprendiniai?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nelygybių sistemos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  2. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  3. Geometrija:
  4. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika
  5. Algebra: Ekvivalentiškumas
  6. Chemija:
  7. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  8. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  9. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  10. Geometrija: