2680.3. Kvadratinės šaknies traukimas

Parašykite atsakymą!

Ištraukite reiškinio 2\times 3\times 27\times 18 kvadratinę šaknį!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinės šaknies traukimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  3. Chemija: 10. kl
  4. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  5. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Algebra: ax² + bx = 0
  8. Fizika: Judėjimo grafikas..
  9. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  10. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).