307.3. Medžiagų sudėtis ir struktūra.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Jonai yra elektros turinčios dalelės, kuriomis tampa atomai ar atomų grupės, prisijungusios ar atidavusios vieną ar daugiau elektronų.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėtis ir struktūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Algebra: Funkcija
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  5. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  6. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis