307.3. Medžiagų sudėtis ir struktūra.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Jonai yra elektros turinčios dalelės, kuriomis tampa atomai ar atomų grupės, prisijungusios ar atidavusios vieną ar daugiau elektronų.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėtis ir struktūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  2. Fizika:
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  5. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai.
  6. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Fizika:
  10. Fizika: Garso savybės.