307.3. Medžiagų sudėtis ir struktūra.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Jonai yra elektros turinčios dalelės, kuriomis tampa atomai ar atomų grupės, prisijungusios ar atidavusios vieną ar daugiau elektronų.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėtis ir struktūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Fizika: Garso sklidimas.
  3. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  4. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  5. Fizika: Šviesos spektras.
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Algebra: Grafikas
  8. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  9. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  10. Algebra: Funkcija