307.3. Medžiagų sudėtis ir struktūra.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Jonai yra elektros turinčios dalelės, kuriomis tampa atomai ar atomų grupės, prisijungusios ar atidavusios vieną ar daugiau elektronų.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėtis ir struktūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  4. Algebra: Funkcija
  5. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  6. Fizika:
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  10. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.