961.3. Trupmenos

Pasirinkite atsakymą.

Duota trupmena \frac{x-4}{19-x^{2}}. Kurios iš šių trupmenų yra lygios duotajai?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  3. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Tikimybė
  9. Algebra: Proporcijos, procentai
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai