1974.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Parinkite teisingą atsakymą.

Kuris variantas atitinka duotą \left(\frac{c}{8}\right)^{-5} išraišką?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 4. Algebra: Panašūs daugianariai
 5. Algebra: Koordinačių plokštuma
 6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 7. Algebra: Raidė - kintamasis
 8. Algebra:
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 11. Algebra:
 12. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 13. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 14. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 15. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 16. Algebra: Skaičių lygtys
 17. Algebra: Vienanariai
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 22. Algebra: Priešingi daugianariai
 23. Algebra:
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Algebra: Vienanario koeficientas
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 27. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 30. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 31. Algebra: Abcisės ašis
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 33. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 35. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 36. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 37. Algebra: Abcisės ašis
 38. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 39. Algebra: Panašūs daugianariai
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 42. Algebra: Ordinatės ašis