1974.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Parinkite teisingą atsakymą.

Kuris variantas atitinka duotą \left(\frac{c}{8}\right)^{-5} išraišką?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  5. Algebra: Ordinatės ašis
  6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  7. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  9. Algebra:
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.