KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1634.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parinkite teisingą atsakymą.

Ar pradžios taškas yra koordinačių plokštumos 4 ketvirtyje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 2. Algebra: Priešingi daugianariai
 3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 4. Algebra:
 5. Algebra: Vienodi vienanariai
 6. Algebra: Vienanariai
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Ordinatės ašis
 9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 11. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 12. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 15. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 16. Algebra:
 17. Algebra:
 18. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 19. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 20. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 21. Algebra: Vienanario koeficientas
 22. Algebra: Procentai ir proporcijos
 23. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 24. Algebra: Panašūs vienanariai
 25. Algebra: Procentai ir proporcijos
 26. Algebra: Lygčių savybės
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 29. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 30. Algebra: Panašūs daugianariai
 31. Algebra: Trinariai
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 35. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 38. Algebra: Dvinariai
 39. Algebra: Panašūs daugianariai
 40. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 41. Algebra: Dvinariai
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas