1110.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kurios lygtys yra ekvivalentiškos?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Ordinatės ašis
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  8. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  9. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.