2313.3. Lygčių sistemos sąvoka

Užrašykite atsakymą.

Jeigu lygčių sistema sudaryta iš dviejų tiesinių lygčių, jos grafikas yra dvi tiesės. Koordinačių plokštumoje galimi trys skirtingi šių tiesių išsisdėstymo būdai. Jeigu tiesės susikerta, lygčių sistemos sprendinių yra?

Iš duoto grafiko nuspręskite, kiek sprendinių turi lygčių sistema.


Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių sistemos sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 2. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 3. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 4. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 5. Geometrija:
 6. Algebra: Lygčių grafikai
 7. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 8. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 9. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 10. Algebra: Lygčių grafikai
 11. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 12. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 13. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 14. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 15. Algebra: Geometrinė progresija
 16. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 17. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 18. Algebra: Sumos formulė
 19. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 20. Fizika: Energijos transformavimas.
 21. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 22. Geometrija:
 23. Algebra: Geometrinė progresija
 24. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 25. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 26. Algebra: Geometrinė progresija
 27. Fizika: Transporto vystymasis
 28. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 29. Fizika: Žvaigždės.
 30. Chemija:
 31. Algebra: Diferencijavimas
 32. Chemija:
 33. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 34. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 35. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 36. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 37. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 38. Algebra: Diferencijavimas
 39. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 40. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 41. Algebra: Bendri elementai
 42. Geometrija: