283.3. Fizikiniai dydžiai.

Parašykite teisingą atsakymą.

Sunkvežimio priekabos aukštis yra 2,4 m. Kiek dėžių priekaboje galima sudėti viena ant kitos, jeigu dėžės aukštis yra 0,6 m?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės
  2. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  3. Chemija: 10. kl
  4. Algebra: Trupmenos
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Algebra: Diskriminantas
  7. Algebra: Funkcija
  8. Fizika: Judėjimo grafikas..
  9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai