283.3. Fizikiniai dydžiai.

Parašykite teisingą atsakymą.

Sunkvežimio priekabos aukštis yra 2,4 m. Kiek dėžių priekaboje galima sudėti viena ant kitos, jeigu dėžės aukštis yra 0,6 m?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos būsenos.
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Fizika: Archimedo dėsnis.
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  6. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  7. Algebra: ax² + bx = 0
  8. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  9. Algebra: Funkcija
  10. Chemija: 10. kl