283.3. Fizikiniai dydžiai.

Parašykite teisingą atsakymą.

Sunkvežimio priekabos aukštis yra 2,4 m. Kiek dėžių priekaboje galima sudėti viena ant kitos, jeigu dėžės aukštis yra 0,6 m?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje