283.3. Fizikiniai dydžiai.

Parašykite teisingą atsakymą.

Sunkvežimio priekabos aukštis yra 2,4 m. Kiek dėžių priekaboje galima sudėti viena ant kitos, jeigu dėžės aukštis yra 0,6 m?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Algebra: Grafikas
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Chemija: 10. kl
  6. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė