2050.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apsakaičiuokite lygties 2x^2-6x-3=0 diskriminantą.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  4. Fizika: Medžiagos būsenos
  5. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Parabolė
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  9. Chemija: Medžiagos kiekis.
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys