1072.3. Formulė y = k/x

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas?
k = y/x reiškia atvirkščią proporcingumą tarp kintamųjų x ir y.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo rūšys.
  2. Algebra: Moda
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Algebra: Trupmenos
  6. Fizika: Garso savybės
  7. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Fizika: Masė ir tankis
  10. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.