1072.3. Formulė y = k/x

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas?
k = y/x reiškia atvirkščią proporcingumą tarp kintamųjų x ir y.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  2. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  3. Algebra: Moda
  4. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  5. Algebra: Funkcija
  6. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.