1072.3. Formulė y = k/x

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas?
k = y/x reiškia atvirkščią proporcingumą tarp kintamųjų x ir y.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Algebra: Grafikas
  3. Chemija: 10. kl
  4. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  5. Fizika: Garso pasekmės.
  6. Fizika: Archimedo dėsnis.
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  8. Algebra: Kvadratinė šaknis
  9. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  10. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas