1072.3. Formulė y = k/x

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas?
k = y/x reiškia atvirkščią proporcingumą tarp kintamųjų x ir y.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafikas
  2. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  6. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Algebra: Trupmenos
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.