1108.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar ši lygtis yra ekvivalentiška 4y - 5 = 7? Pavyzdys: -y + 2= -2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 5. Algebra: Daugianariai
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Tapatybės
 8. Algebra: Abcisės ašis
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Racionalieji skaičiai
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 13. Algebra: Lygčių savybės
 14. Algebra: Skaičių lygtys
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 17. Algebra: Taško koordinatės
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 19. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 20. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 21. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 22. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 25. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 26. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 27. Algebra: Racionalieji skaičiai
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 32. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 33. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 34. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 35. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 36. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 37. Algebra: Trinariai
 38. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 39. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 42. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu