611.3. Skaičių lygtys

2 REIZES TAS PATS JAUTAJUMS Parašykite atsakymą.

Ar ši lygtis \frac{3\times (2+3)\times 8}{-3+3\times 4}=56+6\times 253-1559 yra teisinga?

Kokia reikšmė yra kairėje pusėje? Užrašykite vienu skaičiumi.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 4. Algebra: Skaičių lygtys
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Vienanario koeficientas
 10. Algebra: Dvinariai
 11. Algebra: Raidė - kintamasis
 12. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 13. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 15. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 16. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 17. Algebra: Funkcija y = x²
 18. Algebra: Priešingi daugianariai
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 20. Algebra: Abcisės ašis
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Algebra: Kintamojo reikšmė
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Abcisės ašis
 25. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 26. Algebra: Funkcija y = x²
 27. Algebra:
 28. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 29. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 30. Algebra: Koordinačių plokštuma
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 33. Algebra: Dvinariai
 34. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Vienodi vienanariai
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 40. Algebra: Dydžių priklausomybė
 41. Algebra: Vienanario koeficientas
 42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)