300.3. Atomas ir cheminiai elementai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Vienodų atomų visuma yra cheminis .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Atomas ir cheminiai elementai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Slėgis.
  2. Fizika:
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  7. Fizika: Garso savybės.
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Fizika: Archimedo dėsnis.
  10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.