300.3. Atomas ir cheminiai elementai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Vienodų atomų visuma yra cheminis .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Atomas ir cheminiai elementai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Archimedo dėsnis.
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  7. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  8. Algebra: Amplitudė (variacinė eilutė)
  9. Geometrija:
  10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.