300.3. Atomas ir cheminiai elementai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Vienodų atomų visuma yra cheminis .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Atomas ir cheminiai elementai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  4. Fizika:
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė