1358.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Parašykite algebrinę išraišką (dalybą žymėkite / ).
Skaičiaus 8 ir nežinomojo y dalyba.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skirtingi vienanariai
 2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 4. Algebra: Priešingi daugianariai
 5. Algebra: Skaičiaus modulis
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Panašūs vienanariai
 8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 13. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 14. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 15. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 16. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Algebra: Dvinariai
 19. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 20. Algebra: Panašūs vienanariai
 21. Algebra: Vienanariai
 22. Algebra: Skirtingi vienanariai
 23. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 25. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 28. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 29. Algebra: Panašūs daugianariai
 30. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 31. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 32. Algebra:
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 35. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 36. Algebra: Kintamojo reikšmė
 37. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 38. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 39. Algebra: Ordinatės ašis
 40. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 41. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.