KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1358.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Parašykite algebrinę išraišką (dalybą žymėkite / ).
Skaičiaus 8 ir nežinomojo y dalyba.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 2. Algebra: Vienanariai
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 5. Algebra: Ordinatės ašis
 6. Algebra: Kintamojo reikšmė
 7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 13. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 14. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 17. Algebra: Panašūs daugianariai
 18. Algebra: Priešingi daugianariai
 19. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 20. Algebra: Procentai ir proporcijos
 21. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 22. Algebra:
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 24. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 25. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 26. Algebra: Panašūs vienanariai
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 28. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 29. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 30. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 31. Algebra: Skirtingi vienanariai
 32. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 35. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 36. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 37. Algebra: Dvinariai
 38. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 39. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 40. Algebra: Skirtingi vienanariai
 41. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.