2684.3. Kvadratinės šaknies traukimas

Ištraukite reiškinio1-37 kvadratinę šaknį. (Jei šaknies negalima ištraukti, žymėkite U)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinės šaknies traukimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  3. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  4. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Algebra: Trupmenos
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Fizika: Garso sklidimas.