2684.3. Kvadratinės šaknies traukimas

Ištraukite reiškinio1-37 kvadratinę šaknį. (Jei šaknies negalima ištraukti, žymėkite U)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinės šaknies traukimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Fizika:
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Fizika:
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.