2980.3. Slėgis.

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokite slėgį, jeigu yra žinoma, kad paviršiaus plotas yra 600 cm^2 ir jį veikia 50 N jėga!
P=
Pa
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Slėgis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Fizika: Judėjimo grafikas..
  5. Algebra: Realieji skaičiai
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė