849.3. Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x! 49x+13=3^2+x\times 4^2+x\times 5^2
x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 2. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 3. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 4. Chemija: Medžiagos kiekis.
 5. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 6. Algebra: ax² + c = 0
 7. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 8. Fizika: Garso sklidimas.
 9. Chemija: Medžiagos kiekis.
 10. Geometrija:
 11. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 12. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 13. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 14. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 15. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 16. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 17. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 18. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 19. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 20. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 21. Algebra:
 22. Fizika:
 23. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 24. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 25. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 26. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 27. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 28. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 29. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 30. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 31. Algebra: Tikimybė
 32. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 33. Fizika:
 34. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 35. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 36. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 37. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 38. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 39. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 40. Algebra: Formulė y = k/x
 41. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 42. Algebra: Diskriminantas