3242.3. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Geometrijos svarbiausios sąvokos yra plokštuma, , tiesė.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Įvadas. Ką nagrinėja geometrija? Geometrinės figūros
Potemė
Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 2. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 3. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Algebra: Funkcija y = x²
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra:
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Funkcija
 10. Algebra: Trinariai
 11. Algebra: Dydžių priklausomybė
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Algebra: Taško koordinatės
 14. Algebra: Panašūs vienanariai
 15. Algebra: Funkcija y = x²
 16. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Algebra: Vienanariai
 19. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra: Skirtingi vienanariai
 24. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 25. Algebra:
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 31. Algebra: Dydžių priklausomybė
 32. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Dvinariai
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra: Priešingi daugianariai
 37. Algebra: Vienanariai
 38. Algebra: Vienanariai
 39. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Algebra: Dvinariai
 42. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.