3242.3. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Geometrijos svarbiausios sąvokos yra plokštuma, , tiesė.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Įvadas. Ką nagrinėja geometrija? Geometrinės figūros
Potemė
Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 5. Algebra: Dvinariai
 6. Algebra: Priešingi daugianariai
 7. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 8. Algebra: Vienanariai
 9. Algebra: Trinariai
 10. Algebra:
 11. Algebra: Taško koordinatės
 12. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Algebra: Funkcija y = x²
 15. Algebra: Dvinariai
 16. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 17. Algebra: Dydžių priklausomybė
 18. Algebra: Skirtingi vienanariai
 19. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 20. Algebra: Vienodi vienanariai
 21. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 22. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 23. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 26. Algebra:
 27. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Algebra: Tapatybės
 30. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra: Funkcija
 34. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 35. Algebra: Funkcija y = x²
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 38. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 39. Algebra: Vienanariai
 40. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 41. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 42. Algebra: Vienanariai