1828.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite atsakymą.

650 g sūrio kainuoja 3.12 Eur. Kiek kainuos 1,5 kg sūrio?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 3. Algebra: Priešingi daugianariai
 4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 5. Algebra:
 6. Algebra: Dvinariai
 7. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 10. Algebra: Trinariai
 11. Algebra:
 12. Algebra: Ordinatės ašis
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 17. Algebra: Vienodi vienanariai
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Algebra: Procentai ir proporcijos
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra:
 22. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 26. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 27. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 28. Algebra: Procentai ir proporcijos
 29. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 32. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 33. Algebra: Panašūs daugianariai
 34. Algebra: Vienanariai
 35. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 36. Algebra: Panašūs daugianariai
 37. Algebra: Vienanario koeficientas
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Algebra: Dvinariai
 40. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx