1684.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Visi taškai I koordinačių plokštumos ketvirtyje (∆;∇) turi atitinkamus ženklus. Į trikampėlius įrašyk ženklus!
∆→
∇→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Vienanariai
  8. Algebra: Priešingi daugianariai
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.