1684.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Visi taškai I koordinačių plokštumos ketvirtyje (∆;∇) turi atitinkamus ženklus. Į trikampėlius įrašyk ženklus!
∆→
∇→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  8. Algebra: Priešingi daugianariai
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: Trinariai