1684.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Visi taškai I koordinačių plokštumos ketvirtyje (∆;∇) turi atitinkamus ženklus. Į trikampėlius įrašyk ženklus!
∆→
∇→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kintamojo reikšmė
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  6. Algebra: Priešingi daugianariai
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  9. Algebra:
  10. Algebra: Vienanariai