101.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos perėjimas iš dujinės agregatinės būsenos į skystąją? Atsakymą užrašykite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  4. Algebra: Proporcijos, procentai
  5. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  10. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės