101.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos perėjimas iš dujinės agregatinės būsenos į skystąją? Atsakymą užrašykite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  4. Algebra: Proporcijos, procentai
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Algebra: Moda
  7. Fizika: Judėjimo grafikas..
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys