101.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos perėjimas iš dujinės agregatinės būsenos į skystąją? Atsakymą užrašykite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
  7. Geometrija:
  8. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  9. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  10. Algebra: Proporcijos, procentai