101.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos perėjimas iš dujinės agregatinės būsenos į skystąją? Atsakymą užrašykite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  8. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Fizika: