101.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos perėjimas iš dujinės agregatinės būsenos į skystąją? Atsakymą užrašykite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Fizika: Medžiagos būsenos
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Fizika:
  6. Geometrija:
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys