101.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos perėjimas iš dujinės agregatinės būsenos į skystąją? Atsakymą užrašykite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  7. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Algebra: Proporcijos, procentai
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis